Rumah > Produk

Produk

Produk

Biosensor pintar, sistem pengurusan POCT hospital, platform terbuka data awan, pengurusan kesihatan awan, sistem sokongan penyakit kronik, pusat pengurusan penyakit kronik dan sistem pengurusan perubatan. Hema akan memberi tumpuan kepada Internet + pengurusan penyakit kronik perubatan, mengembangkan mod baru pengurusan penyakit kronik, menghubungkan pesakit dan perkhidmatan pengurusan kesihatan melalui biosensor pintar, dan memudahkan akses pesakit ke panduan pengurusan kesihatan diri berdasarkan data, sehingga staf perubatan dan perunding pengurusan kesihatan dapat memberikan rawatan dan panduan yang disasarkan.

View as